Kurs technik wysokościowych w surwiwalu

Grupa Regionalna NAREW
Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu
oraz
KOMARO ADVENTURE
zapraszają na

Celem Kursu Technik Wysokościowych w Surwiwalu jest nabycie w podstawowym zakresie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem alpinistycznym i wysokościowym oraz specyfikę pracy na wysokościach w trakcie zajęć survivalowych i podczas imprez integracyjnych.
Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w terenie. Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem w tego rodzaju działalności (taternicy jaskiniowi).

Termin: 09-11 sierpień 2019 r.

Czas trwania: 48 godz.

Miejsce: Ośrodek KOMARO w Rybakach k. Miastkowa (połowa drogi między Łomżą a Ostrołęką).

Wymagania:

  • ukończone 16lat (w przypadku osób niepełnoletnich pozwolenie od rodziców/opiekunów na udział w kursie);
  • ubezpieczenie NW;
  • posiadanie karimaty i śpiwora oraz wyżywienia.

Zapewniamy:

  • wyposażenie w cały potrzebny sprzęt wysokościowy;
  • zaświadczenie o ukończeniu Kursu Technik Wysokościowych w Surwiwalu;
  • nocleg w warunkach turystycznych;
  • miejsce do przygotowywania i spożywania posiłków;

Program:

• zapoznanie ze sprzętem alpinistycznym i wysokościowym;
• zasady bezpieczeństwa i przepisy prawne;
• zjazdy pionowe przy zastosowaniu różnych technik;
• podchodzenie na przyrządach;
• kolejka amerykańska;
• techniki pokonywania mostów linowych;
• asekuracja i autoasekuracja;
• węzły;
• techniki zakładania stanowisk linowych;
• zastosowanie technik wysokościowych w survivalu;
• podstawy wspinaczki na ściance wspinaczkowej;
• obsługa i konserwacja sprzętu wysokościowego.

Uczestnik po ukończeniu kursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wypadki spowodowane swoją działalnością.

Cena: 300 zł (członkowie SPSS 250 zł)

Kontakt: Mirosław Walczyk, mail: mongolek(wiadomoco)poczta.onet.pl, tel. 604 28 10 36

©Program autorski – Mirosław MONGOŁ Walczyk